Các nguyên tắc và mục tiêu trong Chiến lược an ninh mạng của Estonia giai đoạn 2014 – 2017

Các nguyên tắc và mục tiêu trong Chiến lược an ninh mạng của Estonia giai đoạn 2014 – 2017 Là một quốc gia nhỏ thuộc Bắc Âu với dân số khoảng 1,3 triệu người, nhưng Estonia đang là một trong những quốc gia hàng đầu về ứng dụng chính phủ điện tử và bảo đảm an ninh mạng. Một trong những lý do để có được tầm ảnh hưởng lớn ở Châu Âu và cả thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng là do Estonia luôn có chiến lược ninh mạng (Cyber Security ...